საბჭოს თავჯდომარე:

ლალი ხვედელიძე – ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი – კანცლერი;

საბჭოს წევრები

საზღვაო – საინჟინრო ფაკულტეტი:

1. დურსუნ ცინცაძე – პროფესორი;

2. ელიდა ხვედელიძე – ასოცირებული პროფესორი;

3. ლევან იასამნიძე – სტუდენტი;

ლოგისტიკის ფაკულტეტი:

1. ნაირა ტაბიძე – პროფესორი;

2. ეკატერინე ჩიქოვანი – ასისტენტ პროფესორი;

3. მარგარიტა ოგანესიანი – სტუდენტი;

პროფესიული განათლების დეპარტამენტი:

1. მზევინარ ძირკვაძე – პროფესიული დეპარტამენტის  ხელმძღვანელის მოადგილე;

2. რაინდი კარკაძე - პროფესიული სტუდენტი;

სტრუქტურული ერთეულები:

1. ინდირა ლორთქიფანიძე – ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი;

2. ირმა ტუნაძე – არქივის უფროსი;

3. მაკა გეგეშიძე – ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი;

4. ოთარი ცინცაძე – ხარისხის სისტემის მენეჯერი.

 

 

 

 

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 14.01.22.