საბჭოს თავჯდომარე:

პარმენ ხვედელიძე – ბნსუ–ს რექტორი, პროფესორი;

საბჭოს წევრები:

ქეთევან გოლეთიანი – ლოგისტიკის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი;

ვახტანგ თავბერიძე – ნავიგაციის კათედრის გამგე, პროფესორი;

ნინო ბერიძე – ლოგისტიკის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრის გამგე, ასოც. პროფესორი;

საბჭოს მდივანი:

ნათია მიქელთაძე – ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი;

 

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 14.01.22.